Blog

Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia energetyczne?

Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pracodawca powinien zatwierdzić szczegółową instrukcję BHP oraz wyznaczyć osoby, sprawujące bezpośredni nadzór nad miejscem, w którym znajdują się maszyny i urządzenia energetyczne. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą w nich przebywać osoby nieupoważnione. Szczegółowe zasady BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2013. Czytaj dalej


Do czego przygotowują szkolenia energetyczne?

Szkolenia energetyczne przygotowują uczestników do procedury potwierdzenia kwalifikacji. Świadectwo kwalifikacyjne zdobywa się w wyniku zdania egzaminu, organizowanego przez specjalną komisję. Powoływana jest ona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek osoby zainteresowanej lub pracodawcy. Kursy energetyczne przygotowują do wykonywania czynności zawodowych w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Kierowane są do elektryków, elektromechaników i mechaników oraz osób, pracujących w otoczeniu instalacji energetycznych. Zakres kursów energetycznych różni się w zależności od wybranej grupy urządzeń. Sprawdźmy, do czego konkretnie przygotowują szkolenia energetyczne? Czytaj dalej


Uprawnienia energetyczne w świetle prawa

Uprawnienia energetyczne są świadectwem kwalifikacyjnym, które umożliwia pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Upoważniają do samodzielnego podejmowania czynności zawodowych na stanowisku pracy. Uprawnienia energetyczne nadawane są w zakresie dwóch równorzędnych rodzajów prac i stanowisk – eksploatacji lub dozoru. Warunkiem zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu państwowego. Sprawdźmy, co warto o nim wiedzieć? Czytaj dalej


Witamy na blogu Stowarzyszenia Polskich Energetyków SPE!

Blog Stowarzyszenia Polskich Energetyków SPE

Czytaj dalej