Komu i kiedy przysługuje premia termomodernizacyjna?

Termomodernizacja to szereg działań zmierzających do poprawy stanu technicznego budynków w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej. Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użytkowych pozwala na obniżenie rachunków za ogrzewanie wody i budynków oraz poprawia ogólny komfort mieszkańców i użytkowników.

Premia termomodernizacyjna – zasady ogólne

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, a jest ona przydzielana z zasobów Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Przedsięwzięcie modernizacyjne ma obniżyć opłaty za energię cieplną w perspektywie rozliczenia rocznego o co najmniej 10% w budynkach, w których modernizuje się tylko system grzewczy, a w pozostałych budynkach o co najmniej 25%. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 16% kosztów termomodernizacji, a 21% dla modyfikacji, w której przewidziane jest zastosowanie odnawialnego źródła energii.

Wnioskując o premię termomodernizacyjną, należy przedstawić wynik audytu energetycznego. Jest to opracowanie zawierające zakres planowanych prac modernizacyjnych oraz ich koszt, a także prognozowane obniżenie kosztów energii cieplnej. Wysokość premii nie może przekraczać dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.

Kto może ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Premia przeznaczona jest dla osób fizycznych, określonych osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Mogą się o nią ubiegać właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych (wielo- lub jednorodzinnych),  zbiorowego mieszkalnictwa (np. internatów, domów opieki społecznej, domów dziecka), lokalnych źródeł ciepła oraz sieci ciepłowniczych. O premię wnioskować mogą również samorządy dla budynków, w których wykonują swoje zadania publiczne. Co ważne, premia nie jest przeznaczona dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Premia pozwala na spłatę części kredytu zaciągniętego na modernizację budynku – pomoc finansowa nie może przekroczyć 20% kwoty kredytu. Oznacza to, że o premię nie mogą ubiegać się inwestorzy, którzy w całości samodzielnie finansują modernizację.

Wróć do bloga