Kursy BHP i kursy energetyczne

SPE organizuje kursy BHP i kursy energetyczne. Usługi świadczymy w wielu miastach na terenie całej Polski, w tym w Białymstoku, Bełchatowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lubinie, Radomiu, Rzeszowie, Tomaszowie Mazowieckim, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Zamościu.
,

 

 

O Stowarzyszeniu


Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 15 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 3000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.
Stowarzyszenie Polskich Energetyków, zgodnie z zapisem statutowym, to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie naukowo-techniczne, mające na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, podejmujących takie działania.Realizujemy zadania obejmujące:

 1. inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami.
 2. popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych.
 3. promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych.
 4. propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska.
 5. podnoszenie poziomu i rozpowszechnianie wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłaniu, dystrybucji, obrotu, a także użytkowaniu energii i paliw.
 6. ochronę interesów producentów, wytwórców urządzeń urządzeń zużywających energię i paliwa, a także dystrybutorów i użytkowników paliw i energii.
 7. inicjowanie i popieranie inicjatyw naukowych i technicznych we wszystkich gałęziach energetyki.
 8. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.
 9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków.
 10. integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich.
 11. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.

Jedną z form działalności Stowarzyszenie Polskich Energetyków jest wymiana poglądów. W gronie energetyków dzielimy się także swoimi osiągnięciami i zamierzeniami. Prowadzimy również kursy BHP i kursy energetyczne.
Wszystkich naszych sympatyków zapraszamy do współpracy i do wstępowania w szeregi SPE.Trochę historii

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996 r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Miało to być stowarzyszenie, skupiające w swych szeregach ludzi ze wszystkich branż energetycznych tj. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.
Pierwsze zebranie członków założycieli w liczbie 22 osób, odbyło się 14 lutego 1996 r. w Radomiu a już 20 lutego 1996 r. Sąd Wojewódzki w Radomiu je zarejestrował. Tak więc datę 20 lutego 1996 r. przyjmujemy jako datę powstania naszego stowarzyszenia.
W pierwotnych założeniach miało to być stowarzyszenie o charakterze lokalnym. Jednak brak w kraju stowarzyszenia branży energetycznej,spowodował to duże zainteresowanie energetyków naszym stowarzyszeniem. Liczne rozmowy i spotkania z przedstawicielami SWIE, doprowadziły do utworzenia oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Stowarzyszenie zaczęło przybierać ramy ogólnokrajowe. Powstała sytuacja zrodziła potrzebę zwołania Walnego Zebrania Przedstawicieli.
Walne Zebranie Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych odbyło się 20 marca 1998 r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Na prezesa Zarządu Głównego SWIE wybrany został Antoni Jerzy Pluciński. Siedzibą Zarządu Głównego SWIE został Radom. Stosownych zmian w statucie Sąd Wojewódzki dokonał dnia 10 czerwca 1998r. W świetle obowiązującego statutu utworzone zostały Oddziały SWIE w Radomiu, w Katowicach, w Krakowie a w dalszej kolejności w Warszawie i Zamościu. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój stowarzyszenia.
W dniu 7.05.1998 r. utworzony został Oddział w Bydgoszczy, w dniu 28.10.1998 r. w Gdańsku, w dniu 17.06.1999 r. we Wrocławiu,a w dniu 27.05.2000 r. w Białymstoku.
W roku 2002 zostały utworzone trzy dalsze Oddziały: w dniu 0.04.2002 r. w Głogowie, w dniu 29.04.2002 r. w Rzeszowie, w dniu 17.09.2002 r. w Poznaniu, w dniu 22.02.2003r. w Tomaszowie Mazowieckim a w dniu 18.03.2003r. w Bełchatowie.
Na Walnym Zebraniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002 r. w Dobczycach, złożono propozycję zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków i dokonanie zmian w statucie w taki sposób by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 października 2002 r. zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

Nasze wydawnictwa

 1. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
 2. Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
 3. Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
 4. Kurs przygotowywawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY