Na czym polega auditing energetyczny?

Profesjonalnie wykonany auditing energetyczny ma na celu ocenę zapotrzebowania energetycznego, na podstawie której można zaplanować i wdrożyć stosowne działania zmierzające do usprawnienia termomodernizacyjnego. Działania techniczne z tego zakresu mogą być realizowane w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła.

W tym artykule wyjaśnimy, na czym polega i w jakim celu wykonywany jest auditing energetyczny.

Specyfika auditingu energetycznego

Auditing energetyczny to rodzaj ekspertyzy, która określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne działań, jakie należy podjąć w ramach termomodernizacji. Jest to procedura, która pozwala na zgromadzenie najważniejszych informacji na temat zużycia energii danego obiektu oraz określenie opłacalnych i efektywnych zmian na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Auditing energetyczny jest jednym z najlepszych sposobów na dostarczenie wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich technologii należy przeprowadzić proces termomodernizacji.

Jaki jest cel auditingu energetycznego?

Nadrzędnym celem auditingu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do realizacji w danym przypadku rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu poprzez zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenia kosztów eksploatacyjnych. Takie opracowanie, wraz ze wskazaniem optymalnych modyfikacji, stanowi główne założenie projektu termomodernizacji realizowanego dla budynków (w tym przede wszystkim budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania czy budynków użytku publicznego), lokalnych sieci ciepłowniczych i zasilających je lokalnych źródeł ciepła. Auditing energetyczny jest też niezbędny przy całkowitej lub częściowej zmianie konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne, w tym źródła odnawialne. Bardzo często jest to związane z pracami modernizacyjnymi finansowanymi premią termomodernizacyjną.

Kto może wykonać auditing energetyczny?

Auditing energetyczny powinien być wykonany przez audytora energetycznego, który ma stosowne wykształcenie techniczne w dziedzinie energetyki, inżynierii środowiska, budownictwa oraz ukończone kursy szkoleniowe lub studia podyplomowe w tym zakresie. Oprócz tego bardzo ważna jest specjalizacja w zakresie środków technicznych związanych z użytkowaniem energii, oceny efektywności przedsięwzięć modernizacyjnych, a także sposobów ich finansowania.

Stowarzyszenie Polskich Energetyków zapewnia kompleksowe wsparcie obejmujące m.in. auditing energetyczny. Zapewniamy usługi naszych rzeczoznawców- audytorów, którzy działają przy właściwym Oddziale Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Poprzez profesjonalnie wykonany audyt energetyczny budynku można skutecznie zmniejszyć zużycie mediów energetycznych.

 

 

Wróć do bloga