Blog

Jak wygląda energetyczny egzamin kwalifikacyjny?

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny to jedyna droga do zdobycia uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji – dozoru. Do egzaminu można podejść w jednej z trzech grup kwalifikacyjnych – G1 dla urządzeń elektroenergetycznych, G2 dla urządzeń cieplnych i G3 dla urządzeń gazowych. Wszyscy chętni do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu powinni rozpocząć swoje starania od ukończenia kursu energetycznego. Kursy energetyczne to doskonałe przygotowanie przed egzaminem. Można się na nich zapoznać z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz najważniejszymi zagadnieniami. Czytaj dalej


Czego można się nauczyć na kursie energetycznym?

Kurs energetyczny to szkolenie, które przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego. Najczęściej przyjmuje postać seminarium i wykorzystuje aktywne uczestnictwo kursantów. Szkolenia przedegzaminacyjne trwają zazwyczaj 1-3 dni i prowadzone są przed doświadczonych wykładowców. Kursy energetyczne przeprowadzane są w kategorii E eksploatacji oraz D dozoru, a także w trzech grupach – G1 elektryczne, G2 cieplne i G3 gazowe. Odbycie szkolenia energetycznego nie jest obowiązkowe, jednak znacząco zwiększa szanse na zdobycie lub przedłużenie uprawnień energetycznych. Czytaj dalej


Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to popularny certyfikat energetyczny. Zasady jego sporządzania regulowane są Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Certyfikat energetyczny określa zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i może zostać sporządzony tylko przez uprawnione osoby. Sprawdźmy, co warto wiedzieć o tym dokumencie? Czytaj dalej


Bilans energetyczny budynku. Jak prawidłowo wykonać?

Bilans energetyczny budynku inaczej nazywany jest bilansem cieplnym. Określenie wywodzi się z termodynamiki i opisuje zestawienie zysków i strat energetycznych w danym układzie zamkniętym. Obliczenia w bilansie energetycznym uwzględniają sumę ciepła dostarczonego do układu z otoczenia oraz sumę ciepła, którą układ oddał do otoczenia. Odpowiada to odpowiednio wartościom dodatnim oraz ujemnym. Bilans energetyczny oblicza się przede wszystkim na potrzeby charakterystyki energetycznej budynku. Czytaj dalej


Premia termomodernizacyjna. Kto może o nią wnioskować?

Premia termomodernizacyjna to forma pomocy finansowej dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Polega na spłacie 25% kredytu, zaciągniętego w celu modernizacji budynku pod kątem rozwiązań energooszczędnych. Premia termomodernizacyjna realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czytaj dalej


Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia energetyczne?

Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pracodawca powinien zatwierdzić szczegółową instrukcję BHP oraz wyznaczyć osoby, sprawujące bezpośredni nadzór nad miejscem, w którym znajdują się maszyny i urządzenia energetyczne. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą w nich przebywać osoby nieupoważnione. Szczegółowe zasady BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2013. Czytaj dalej