Blog

Jakie uprawnienia powinna mieć osoba pracująca w zawodzie energetyka?

Praca energetyka należy do zawodów skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy. Pracownik musi znać nie tylko zasady obsługi różnorodnych urządzeń, ale przede wszystkim metody na zapewnienie sobie i innym osobom bezpieczeństwa. Czytaj dalej


Czynniki wpływające na bezpieczeństwo energetyczne Polski

Bezpieczeństwo energetyczne w każdym kraju, również w Polsce, stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących społeczny rozwój. Wiąże się z nim ciągłość zasilania państwa w energię elektryczną. Bezpieczeństwo oznacza również niezależność dostaw prądu od wyjątkowych, nieprzewidzianych wydarzeń. Te mogą zagrozić nie tylko przepływowi energii, ale również względnej stałości cen. Czytaj dalej


Stowarzyszenie Polskich Energetyków kiedyś i dziś

Stowarzyszenie Polskich Energetyków to organizacja istniejąca od 1996 roku i zrzeszająca energetyków pracujących w całym kraju. Jest samorządowa i dobrowolna, a je charakter jest stricte naukowo-techniczny. Dzięki temu stowarzyszeniu aktywnie propagowane są wszelkie inicjatywy i działania, które sprzyjają rozwojowi energetyki w naszym kraju, a także racjonalnemu użytkowaniu paliw, energii elektrycznej i cieplnej. Dzisiaj posiada ono aż 15 oddziałów rozsianych po całej Polsce i zrzesza ponad 3000 członków, ale jak wyglądały początki Stowarzyszenia Polskich Energetyków? Czytaj dalej


Misja i zadania Stowarzyszenia Polskich Energetyków

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w 1996 roku. Jest to organizacja o naturze naukowo-technicznej. Ma charakter dobrowolny i jest całkowicie samorządne. W dniu dzisiejszym jego działalność ma charakter ogólnokrajowy. Ma 17 oddziałów na terenie całej Polski i zrzesza ponad 2000 członków. Są nimi eksperci działający we wszystkich branżach energetycznych, a więc odnajdziemy wśród nich elektroenergetyków, ciepłowników, a także gazowników. Czytaj dalej


BHP w energetyce. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa

BHP, czyli Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad mówiących o tym, jak należy bezpiecznie i higienicznie wykonywać swoją pracę. BHP określa, jakie powinny być odpowiednie warunki pracy, aby miejsce pracy było jak najlepiej dostosowane do anatomii oraz możliwości psychofizycznych człowieka, a także jak zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczeństwo techniczne oraz zdrowotne. Dbanie o wysoki poziom organizacji pracy, jej higienę i bezpieczeństwo jest uznawany za wyznacznik profesjonalizmu firm, które powinny kierować się przede wszystkim kulturą bezpieczeństwa. W naszym kraju przestrzegania owych przepisów pilnuje Państwowa Inspekcja Pracy. Czytaj dalej


Rola etyki zawodowej w pracy energetyków

Energia pełni w obecnym świecie niezwykle istotną rolę. Bez niej większość współczesnych osiągnięć technologicznych byłoby niezdolnych do użytku. Nie byłoby Internetu, komputerów, telefonów komórkowych, sieci telefonicznej, telewizji, radia i prawie wszystkich innych rzeczy, które są dla nas oczywiste i którymi otaczamy się w naszym codziennym życiu. Czytaj dalej