Blog

Bilans energetyczny budynku. Jak prawidłowo wykonać?

Bilans energetyczny budynku inaczej nazywany jest bilansem cieplnym. Określenie wywodzi się z termodynamiki i opisuje zestawienie zysków i strat energetycznych w danym układzie zamkniętym. Obliczenia w bilansie energetycznym uwzględniają sumę ciepła dostarczonego do układu z otoczenia oraz sumę ciepła, którą układ oddał do otoczenia. Odpowiada to odpowiednio wartościom dodatnim oraz ujemnym. Bilans energetyczny oblicza się przede wszystkim na potrzeby charakterystyki energetycznej budynku. Czytaj dalej


Premia termomodernizacyjna. Kto może o nią wnioskować?

Premia termomodernizacyjna to forma pomocy finansowej dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Polega na spłacie 25% kredytu, zaciągniętego w celu modernizacji budynku pod kątem rozwiązań energooszczędnych. Premia termomodernizacyjna realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Czytaj dalej


Jak bezpiecznie obsługiwać urządzenia energetyczne?

Eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznych wymaga skrupulatnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Prace eksploatacyjne mogą wykonywać tylko osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Pracodawca powinien zatwierdzić szczegółową instrukcję BHP oraz wyznaczyć osoby, sprawujące bezpośredni nadzór nad miejscem, w którym znajdują się maszyny i urządzenia energetyczne. Takie miejsca muszą być odpowiednio oznakowane i nie mogą w nich przebywać osoby nieupoważnione. Szczegółowe zasady BHP określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 2013. Czytaj dalej


Do czego przygotowują szkolenia energetyczne?

Szkolenia energetyczne przygotowują uczestników do procedury potwierdzenia kwalifikacji. Świadectwo kwalifikacyjne zdobywa się w wyniku zdania egzaminu, organizowanego przez specjalną komisję. Powoływana jest ona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek osoby zainteresowanej lub pracodawcy. Kursy energetyczne przygotowują do wykonywania czynności zawodowych w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Kierowane są do elektryków, elektromechaników i mechaników oraz osób, pracujących w otoczeniu instalacji energetycznych. Zakres kursów energetycznych różni się w zależności od wybranej grupy urządzeń. Sprawdźmy, do czego konkretnie przygotowują szkolenia energetyczne? Czytaj dalej


Uprawnienia energetyczne w świetle prawa

Uprawnienia energetyczne są świadectwem kwalifikacyjnym, które umożliwia pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych. Upoważniają do samodzielnego podejmowania czynności zawodowych na stanowisku pracy. Uprawnienia energetyczne nadawane są w zakresie dwóch równorzędnych rodzajów prac i stanowisk – eksploatacji lub dozoru. Warunkiem zdobycia świadectwa kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu państwowego. Sprawdźmy, co warto o nim wiedzieć? Czytaj dalej


Witamy na blogu Stowarzyszenia Polskich Energetyków SPE!

Blog Stowarzyszenia Polskich Energetyków SPE

Czytaj dalej