Blog

Praca przy urządzeniach energetycznych. Zasady BHP

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ma istotne znaczenie nie tylko na komfortu wykonywanych czynności zawodowych, ale przede wszystkim dla zdrowia i życia pracowników. Znajomość zasad BHP i cykliczna aktualizacja wiedzy w tym zakresie jest obligatoryjna i regulowana przepisami prawa. Czytaj dalej


Czym jest audyt energetyczny budynku?

Definicja audytu energetycznego budynku znajduje się w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. W dokumencie czytamy, że audyt energetyczny to specjalna procedura, której celem jest określenie profilu aktualnego zużycia energii w budynku oraz przedstawienie dostępnych możliwości na wprowadzenie oszczędności energetycznych. Oznacza to, że audyt energetyczny z jednej strony odpowie na pytanie o potencjał energetyczny budynku, a z drugiej opisze przedsięwzięcia usprawniające, które można w nim przeprowadzić celem poprawy efektywności energetycznej. Czytaj dalej


Jak zmniejszyć rachunki za prąd i ogrzewanie?

W czasach coraz bardziej poważnych zagrożeń ekologicznych, troska o środowisko naturalne jest szczególnie istotna. Jednym z najważniejszych sposobów, których celem jest poprawa kondycji przyrody i tym samym zwiększenie jakości życia przyszłych pokoleń jest oszczędzanie zużycia mediów energetycznych. Oczywistą zaletą podejmowania takich działań są także korzyści ekonomiczne, a dokładnie zmniejszenie rachunków za prąd i ogrzewanie. Sprawdźmy, jak można wypracować satysfakcjonujące zyski finansowe i jednocześnie zadbać o naszą planetę? Czytaj dalej


Jak wygląda energetyczny egzamin kwalifikacyjny?

Energetyczny egzamin kwalifikacyjny to jedyna droga do zdobycia uprawnień energetycznych w zakresie eksploatacji – dozoru. Do egzaminu można podejść w jednej z trzech grup kwalifikacyjnych – G1 dla urządzeń elektroenergetycznych, G2 dla urządzeń cieplnych i G3 dla urządzeń gazowych. Wszyscy chętni do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu powinni rozpocząć swoje starania od ukończenia kursu energetycznego. Kursy energetyczne to doskonałe przygotowanie przed egzaminem. Można się na nich zapoznać z wymaganiami egzaminacyjnymi oraz najważniejszymi zagadnieniami. Czytaj dalej


Czego można się nauczyć na kursie energetycznym?

Kurs energetyczny to szkolenie, które przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego. Najczęściej przyjmuje postać seminarium i wykorzystuje aktywne uczestnictwo kursantów. Szkolenia przedegzaminacyjne trwają zazwyczaj 1-3 dni i prowadzone są przed doświadczonych wykładowców. Kursy energetyczne przeprowadzane są w kategorii E eksploatacji oraz D dozoru, a także w trzech grupach – G1 elektryczne, G2 cieplne i G3 gazowe. Odbycie szkolenia energetycznego nie jest obowiązkowe, jednak znacząco zwiększa szanse na zdobycie lub przedłużenie uprawnień energetycznych. Czytaj dalej


Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to popularny certyfikat energetyczny. Zasady jego sporządzania regulowane są Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynków oraz dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Certyfikat energetyczny określa zapotrzebowanie budynku na energię elektryczną i może zostać sporządzony tylko przez uprawnione osoby. Sprawdźmy, co warto wiedzieć o tym dokumencie? Czytaj dalej