Misja i zadania Stowarzyszenia Polskich Energetyków

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w 1996 roku. Jest to organizacja o naturze naukowo-technicznej. Ma charakter dobrowolny i jest całkowicie samorządne. W dniu dzisiejszym jego działalność ma charakter ogólnokrajowy. Ma 17 oddziałów na terenie całej Polski i zrzesza ponad 2000 członków. Są nimi eksperci działający we wszystkich branżach energetycznych, a więc odnajdziemy wśród nich elektroenergetyków, ciepłowników, a także gazowników.


Jakie są cele Stowarzyszenia Polskich Energetyków?


Stowarzyszenie Polskich Energetyków postawiło sobie za główny cel rozwijanie i propagowanie wszelkich postaw oraz działań, które mają pozytywny wpływ na rozwój energetyki w naszym kraju. Ważnym celem działalności stowarzyszenia jest również wspieranie wszystkich inicjatyw i działań wspomagających racjonalne użytkowanie różnego rodzaju paliw (stałych, płynnych, gazowych, a także energii elektrycznej i cieplnej). Członkowie tego stowarzyszenia stawiają sobie za cel, aby wspierać wszystkie osoby i instytucje, które chcą działać na korzyść racjonalnego zużywania paliw oraz rozwijania energetyki w Polsce.


Czym dokładnie zajmuje się Stowarzyszenie Polskich Energetyków?


Stowarzyszenie Polskich Energetyków realizuje na co dzień wiele zadań, które są istotne dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju branży energetycznej. Członkowie stowarzyszenia zajmują się popularyzowaniem racjonalnego i oszczędnego gospodarowania energią oraz dostępnymi paliwami. Promują wszystkie innowacyjne i nowoczesne rozwiązania pojawiające się w różnych gałęziach przemysłu, produkcji, dystrybucji oraz obrotu i użytkowania energii, dzięki którym chronione będzie środowisko naturalne, a różne procesy staną się bardziej ekonomiczne i oszczędne pod względem energetycznym. Ważną częścią działalności tego stowarzyszenia jest także dbanie o ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników branży energetycznej oraz wpływanie na kształtowanie ich etyki zawodowej. Podczas spotkań i konferencji członkowie Stowarzyszenia Polskich Energetyków dzielą się ze sobą swoją wiedzą, obserwacjami oraz przemyśleniami, dzięki czemu możliwa jest konstruktywna wymiana poglądów w gronie najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Taka forma pomaga podnosić poziom i rozpowszechniać wiedzę dotyczącą najnowszych rozwiązań produkcyjnych, przesyłowych, dystrybucyjnych i obrotowych energii oraz paliw. Niezwykle istotnym punktem działalności stowarzyszenia jest również podejmowanie i popieranie różnych inicjatyw naukowych, a także technicznych we wszystkich gałęziach energetyki.

 

Wróć do bloga