Rola etyki zawodowej w pracy energetyków

Energia pełni w obecnym świecie niezwykle istotną rolę. Bez niej większość współczesnych osiągnięć technologicznych byłoby niezdolnych do użytku. Nie byłoby Internetu, komputerów, telefonów komórkowych, sieci telefonicznej, telewizji, radia i prawie wszystkich innych rzeczy, które są dla nas oczywiste i którymi otaczamy się w naszym codziennym życiu.

Przeróżne udogodnienia, do których już zdążyliśmy się przyzwyczaić i często przez to przyzwyczajenie przestaliśmy je doceniać (np. zmywarki, pralki, samochody itp.), byłyby bezużyteczne bez energii elektrycznej. W świetle tych osiągnięć cywilizacyjnych bardzo ważna stała się energetyka, czyli dział nauki i techniki oraz gałąź przemysłu, która zajmuje się przetwarzaniem różnych form energii na energię elektryczną i cieplną. Niestety energetyka jest zaliczana do tych sektorów gospodarki, których wpływ na naturalne środowiska oraz nasze zdrowie jest najbardziej szkodliwy. Sposoby wytwarzania energii, od której jesteśmy tak dalece uzależnieni i bez której nie moglibyśmy żyć w taki sposób, jak dzisiaj, są dla nas oraz naszej planety niekorzystne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te dwa czynniki, łatwo jest zrozumieć, jak ważna w pracy energetyków jest etyka zawodowa.


Czym tak naprawdę jest etyka zawodowa?


Etyka to inaczej mówiąc – moralność. Składają się na nią różne normy moralne, zasady postępowania oraz oceny, które w danej epoce są przyjęte przez ogół społeczeństwa. Jak to przełożyć na konkretny zawód? Otóż etyka zawodowa to zbiór zasad moralnych, które powinny być stosowane przez wykonujących daną profesję ludzi. Z pojęciem etyki zawodowej najczęściej możemy się spotkać w przypadku zawodów, które mają bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem, a więc np. lekarzy, nauczycieli, sędziów, polityków, strażaków, naukowców czy policjantów. Jednak zasadami etyki zawodowej powinni się kierować przedstawiciele każdego zawodu.


Jakie funkcje pełni etyka zawodowa w pracy energetyków?


Etyka zawodowa w pracy energetyków to zbiór zasad moralnych, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie korupcji i różnym nadużyciom, które mogłyby być szkodliwe dla innych ludzi lub środowiska. Etyka zobowiązuje wszystkich energetyków, aby w swojej pracy kierowali się przede wszystkim uczciwością, rzetelnością i pełnym profesjonalizmem. Dzięki niej wszyscy zajmujący się zawodowo energetyką muszą chronić życie i zdrowie innych ludzi, a także szanować ich godność i zaprzestać wszelkich działań, które kogokolwiek dyskryminują. Etyka nakłada na pracowników obowiązek dzielenia się wiedzą z mniej doświadczonymi współpracownikami, a także zobowiązuje ich do udzielania sobie wzajemnej pomocy. W kontekście pracy energetyków etyka przydaje się np. przy planowaniu budowy elektrowni lub sieci elektroenergetycznych, a także w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru konkretnej metody pozyskiwania energii, czy projektowaniu skutecznych działań mających na celu ochronę środowiska.

 

Wróć do bloga