Stowarzyszenie Polskich Energetyków kiedyś i dziś

Stowarzyszenie Polskich Energetyków to organizacja istniejąca od 1996 roku i zrzeszająca energetyków pracujących w całym kraju. Jest samorządowa i dobrowolna, a je charakter jest stricte naukowo-techniczny. Dzięki temu stowarzyszeniu aktywnie propagowane są wszelkie inicjatywy i działania, które sprzyjają rozwojowi energetyki w naszym kraju, a także racjonalnemu użytkowaniu paliw, energii elektrycznej i cieplnej. Dzisiaj posiada ono aż 15 oddziałów rozsianych po całej Polsce i zrzesza ponad 3000 członków, ale jak wyglądały początki Stowarzyszenia Polskich Energetyków?

Początki Stowarzyszenia Polskich Energetyków

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w 1996 roku. Na początku działało pod inną nazwą – Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Jego założyciele chcieli, aby dołączyli do niego specjaliści pracujący we wszystkich branżach związanych z energetyką. Zakres działania tej organizacji miał być początkowo lokalny. Wśród członków stowarzyszenia znaleźli się więc: elektroenergetycy, gazownicy i ciepłownicy pracujący w Radomiu i jego okolicach. Po raz pierwszy spotkali się oni na zebraniu 14 lutego 1996 roku. Na tym zebraniu byli obecni wszyscy członkowie założyciele, a były to 22 osoby. Niedługo po nim, bo 20 lutego tego samego roku, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Radomiu.

Od działalności lokalnej do ogólnokrajowej

Szybko okazało się, że działalność Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych cieszy się dużym zainteresowaniem. W Polsce brakowało dotychczas stowarzyszenia branży energetycznej, przez co wiele osób związanych z energetyką było chętnych do współpracy. Do Stowarzyszenia zgłaszały się osoby z całego kraju, co w końcu doprowadziło do powołania kolejnych oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Organizacja, która początkowo miała mieć charakter lokalny, powoli obejmowała cały kraj.

Stowarzyszenie Polskich Energetyków dzisiaj

W 2002 roku dokonano zmiany nazwy ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych na Stowarzyszenie Polskich Energetyków. Dzisiaj działa ono pod tą nazwą i jest niezwykle prężną organizacją. Ma już 17 oddziałów zlokalizowanych w różnych miastach. Na dzień dzisiejszy zrzeszonych jest w nim ponad 2000 członków. Jego działalność obejmuje wszystkie zagadnienia z zakresu energetyki. Stowarzyszenie jest miejscem, gdzie spotykają się energetycy działający na terenie całego kraju. Mogą wymieniać się poglądami i pomysłami, dzięki czemu powstaje wiele ciekawych i innowacyjnych projektów. Stowarzyszenie jest zaangażowane w sprawy związane z ochroną środowiska, podnoszeniem kwalifikacji i wiedzy pracowników branży energetycznej, rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań i technologii, a także integrowaniem środowisk energetycznych z krajów Unii Europejskiej.

Wróć do bloga