Jakie uprawnienia powinna mieć osoba pracująca w zawodzie energetyka?

Praca energetyka należy do zawodów skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy. Pracownik musi znać nie tylko zasady obsługi różnorodnych urządzeń, ale przede wszystkim metody na zapewnienie sobie i innym osobom bezpieczeństwa.

Obowiązujące prawo energetyczne jasno mówi, że osoby, które chcą zajmować się obsługą sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych, muszą posiadać świadectwo kwalifikacyjne. Dokument ten jest wydawany przez komisję, którą powołuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Osoby chcące uzyskać uprawnienia energetyczne mogą wybrać spośród grup urządzeń możliwych do obsługi:

  1. sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  2. urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne,
  3. urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Osoba posiadająca świadectwo kwalifikacyjne może wykonywać prace, które obejmują obsługę, konserwację, naprawę, ale również kontrolę i montaż określonych urządzeń. Kursy energetyczne, które organizuje nasze stowarzyszenie, kompleksowo przygotowują przyszłych energetyków do pracy.

Jak przebiega kurs kwalifikacyjny dla energetyka?

Każdy kurs kwalifikacyjny składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza z nich przygotowuje energetyków w zakresie zagadnień dotyczących budowy, działania i obsługi urządzeń. Ważne są także kwestie prawne oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dopiero po poznaniu najważniejszych zasad ochrony własnej i innych osób można przystąpić do praktycznych czynności.

Część praktyczna kursu kwalifikacyjnego obejmuje działania w zakresie obsługi, naprawy oraz kontroli urządzeń energetycznych z danej grupy. Dzięki nauce praktycznej energetyk może przystąpić do wykonywania zawodu. Przed egzaminem kwalifikacyjnym warto skorzystać z przykładowych testów, dostępnych w wydawnictwach naszego stowarzyszenia.

Wróć do bloga