Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument niezbędny przy sprzedaży budynku lub lokalu. Widniejące na nim parametry i wskaźniki pozwalają na określenie wydajności energetycznej obiektu, dzięki czemu można oszacować koszty eksploatacyjne lub zaplanować modernizację służącą podniesieniu standardu energetycznego nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące certyfikatów energetycznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku – kiedy jest potrzebne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, nazywane także paszportem lub certyfikatem energetycznym, stanowi załącznik do umowy sprzedaży nieruchomości i powinno być przedłożone najpóźniej w momencie podpisywania aktu notarialnego. Obowiązek jego uzyskania spoczywa na właścicielu budynku, zarządcy lub inwestorze.

Certyfikat energetyczny powinien znaleźć się nie tylko w dokumentacji nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż, lecz także tych wynajmowanych czasowo lub stale.

Dla budynków użytkowanych przez mniej niż 4 miesiące w roku, dla obiektów kultu religijnego oraz obiektów wolnostojących o powierzchni <50m2, nie ma obowiązku sporządzania certyfikatu energetycznego.

Co zawiera dokument charakterystyki energetycznej?

W treści certyfikatu energetycznego budynku muszą znaleźć się informacje na temat zapotrzebowania energetycznego nieruchomości w zakresie zużycia energii na jej oświetlenie, ogrzanie, wentylację, klimatyzację oraz pozyskanie ciepłej wody. Zużycie energetyczne wykazane jest na świadectwie przy wykorzystaniu trzech wskaźników: EP (energii pierwotnej), EU (energii użytkowej) oraz EK (energii końcowej). Uwzględniają one typ i stan instalacji grzewczej, ustawienie ścian względem kierunku padania promieni słonecznych, ilość i jakość okien i drzwi zewnętrznych oraz parametry izolacyjne obiektu.

Wskaźnik EP określa roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną ze źródeł nieodnawialnych w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, EU informuje o jakości konstrukcji nieruchomości, a współczynnik energii końcowej wyznacza zapotrzebowanie obiektu na energię po uwzględnieniu strat cieplnych. Wszystkie wartości podawane są w kWh/m2/rok.

Na świadectwie charakterystyki energetycznej budynku mogą znaleźć się także zalecenia prac modernizacyjnych, które mogą w znacznej mierze zredukować zużycie energii, a tym samym przyczynić się do ochrony zasobów nieodnawialnych i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Ile kosztuje paszport energetyczny i kto może go wydać?

Paszporty energetyczne wystawia certyfikowany audytor, specjalista w zakresie budownictwa, architektury bądź inżynierii instalacyjnej, wpisany do nadzorowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju rejestru osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych.

Do sporządzenia dokumentu audytor energetyczny będzie wymagał wglądu w projekt nieruchomości oraz dokumentację inwentaryzacyjną i techniczną. Za wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej zapłacimy od 500-1000 zł.

Od kiedy świadectwa charakterystyki energetycznej funkcjonują w Polsce?

Świadectwa charakterystyki energetycznej funkcjonują w Polsce od 01.01.2009 r., a ich wprowadzenie było jednym z wymogów dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 16 grudnia 2002 roku. Mieszkanie w budynku wybudowanym lub zmodernizowanym po roku 2008, dla którego nie został wydany paszport energetyczny, jest niezgodne z prawem (grzywna może wynieść nawet 10 000 zł).

 

Wróć do bloga