Podstawowe rodzaje uprawnień energetycznych

Uprawnienia energetyczne pozwalają na wykonywanie prac związanych z dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W tym wpisie przedstawiamy najważniejsze rodzaje uprawnień energetycznych oraz zakres działań, jakich może się podjąć osoba posiadająca stosowne kwalifikacje.

Uprawnienia energetyczne w świetle prawa

Uprawnienia energetyczne rozróżniamy przede wszystkim pod względem stanowisk pracy i rodzaju prac. Konieczność zdobycia stosownych kwalifikacji wynika z przepisów prawnych, a dokładniej art. 54 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. Wskazać należy również Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. U. nr 89, poz. 828, zm.: 2003 r. Dz. U. nr 129, poz. 1184, z 2005 r. Dz. U. nr 1411, poz. 1189), w którym znajdują się szczegółowe informacje na temat m.in. rodzaju prac, stanowisk, a także urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, których eksploatacja lub dozór wymaga zdobycia stosownych uprawnień. Osoby rozpoczynające swoją działalność zawodową muszą zdobyć stosowną wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w kursach energetycznych. Tego rodzaju szkolenia zawodowe organizowane są przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE.

Rodzaje uprawnień energetycznych ze względu na stanowisko

Podziału uprawnień energetycznych można dokonać ze względu na stanowisko, w ramach którego wykonuje swoje obowiązki pracownik. Pod tym względem wyróżniamy:

  • stanowisko eksploatacji — obejmuje prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
  • stanowisko dozoru — są to stanowiska osób kierujących czynnościami pracowników realizujących prace z zakresu eksploatacji, a także stanowiska pracowników technicznych odpowiedzialnych za nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Uprawnienia energetyczne: podział ze względu na rodzaj prac

Wyróżniamy też różne rodzaje uprawnień energetycznych klasyfikowanych ze względu na rodzaj prac, które dotyczą wykonywanych czynności:

  • z zakresu obsługi — mających wpływ na zmianę parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska.
  • z zakresu konserwacji — zabezpieczanie i utrzymywanie należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.
  • z zakresu remontów — usuwanie usterek, uszkodzeń, remonty urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.
  • z zakresu montażu — instalowanie i przyłączanie urządzeń, instalacji i sieci.
  • z zakresu kontrolno-pomiarowego — ocena stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

 

Wróć do bloga