Oddział SPE Warszawa Zachód

warszawa zachodnia

Oddział SPE Warszawa Zachód został powołany przez ZG SPE Uchwałą nr 14/12 – 15.12.12.
W dniu 15.12.2012 Walne Zebranie Założycielskie Oddziału Warszawa Zachód powołało władze i Uchwałą nr 1 zobowiązało Zarząd Oddziału do wystąpienia z wnioskiem do Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy o rejestrację celem nabycia osobowości prawnej. W dniu 15.05.2013 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji Oddziału. Po uzyskaniu decyzji o rejestracji w KRS Zarząd przystąpił do procedury wyłaniania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej przy naszym oddziale. W dniu 21.02.2014 wystąpiliśmy do URE z kompletnymi dokumentami i 17.04.2014 otrzymaliśmy zgodę na działanie komisji nr 685/123/14/14.

Deklaracja członkowska

Oddział nasz dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą fachowców we wszystkich branżach energetycznych tzn. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w branży energetycznej.