Oddział SPE Warszawa Zachód

warszawa zachodnia

Kontakt

Prezes Zarządu: inż. Zbigniew Tomaszewski tel. 726-355-321

Wiceprezes Zarządu: Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej : mgr inż. Marek Sadziak tel. 601-258-418

Wiceprezes Zarządu : mgr inż. Karol Siemiński tel. 605-155-132

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej : inż. Ryszard Sielicki - tel. 603-840-116