40-161 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 105
Tel./Fax (32) 258-80-11
e-mail: katowice@spe.org.pl
NIP: 954-21-96-381
Konto: ALIOR BANK 74 2490 0005 0000 4530 2406 1734
Zapraszamy do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Auditing energetyczny
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Inne usługi:

1.Doradztwo, rzeczoznawstwo i informacja naukowo techniczna w zakresie:

  • Urządzeń, sieci i instalacji energetycznych
  • Urządzeń, sieci i instalacji gazowych
  • Wykonywania audytów o racjonalizacji gospodarki energetycznej zakładów i instytucji
  • Wykonywania audytów ochrony środowiska
  • Opracowywania rozwiązań energetyzacji gmin i regionów

2.Wykonywanie pomiarów wielkości i parametrów sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych oraz gazowych w celu:

  • Opracowywanie bilansów pracy urządzeń i systemów energetycznych
  • Oceny stanu technicznego urządzeń, sieci i instalacji energetycznych wszelkich typów

3.Opracowywanie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz gazowych
4.Opracowywanie wniosków koncesyjnych i taryfowych
5.Organizowanie sympozjów i spotkań specjalistycznych
6.Opracowywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku

 

szkolenia

inne usługi

linia footOddział w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 105, Sekretariat I piętro, pokój 113, tel. (32) 258-80-11, 258-46-01, e-mail: katowice@spe.org.pl
© copyright by Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Katowicach. All rights reserved.