40-161 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 105
Tel./Fax (32) 258-80-11
e-mail: katowice@spe.org.pl
NIP: 954-21-96-381
Konto: ALIOR BANK 74 2490 0005 0000 4530 2406 1734
Zapraszamy do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Auditing energetyczny
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Katowice - szkolenia:

Zapraszamy zainteresowanych poszerzaniem wiadomości w dziedzinie przepisów i zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na specjalistyczne szkolenia zawodowe.

Koszt szkolenia, czas trwania jest uzależniony od zakresu i złożoności tematyki, liczby szkolonych osób i podlega wzajemnym ustaleniom i negocjacjom.

Szkolenia - konsultacje prowadzimy w trzech grupach tematycznych :

  • Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  • Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Dla poszczególnych grup tematycznych omawiamy przepisy i zasady dotyczące budowy i eksploatacji oraz ekonomicznego prowadzenia ruchu urządzeń, instalacji i sieci, zapewniającego racjonalne zużywanie paliw i energii z zachowaniem wymagań ochrony środowiska ; w oparciu o ustawy, rozporządzenia, normy, przepisy, instrukcje.

Uwzględniając specyfikę poszczególnych nośników energetycznych, szczególną uwagę przywiązujemy do warunków bezpiecznej eksploatacji, oględzin, przeglądów i pomiarów profilaktycznych, pozwalających na podejmowanie odpowiednich decyzji zmniejszających ryzyko awarii i nieszczęśliwych wypadków.

Omawiamy zasady postępowania przy awariach i nieszczęśliwych wypadkach oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy .

Zaznajamiamy z aparaturą kontrolno-pomiarową w zastosowaniu do sieci, instalacji i urządzeń.

Gwarancją jakości merytorycznych wykładów i konsultacji są doświadczeni wykładowcy posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad i przepisów dozoru i eksploatacji sieci instalacji i urządzeń energetycznych poszczególnych grup rodzajowych.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz statutu. Cele i zasady działania Stowarzyszenia są określone w Statucie.

Statut Stowarzyszenia Polskich Energetyków

szkolenia

 

szkolenia graf    
  Wniosek G1-D
Wniosek G1-E
  Wniosek G2-D Wniosek G2-E
  Wniosek G3-D Wniosek G3-E

 

linia footOddział w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 105, Sekretariat I piętro, pokój 113, tel. (32) 258-80-11, 258-46-01, e-mail: katowice@spe.org.pl
© copyright by Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Katowicach. All rights reserved.