40-161 Katowice, Al. Wojciecha Korfantego 105
Tel./Fax (32) 258-80-11
e-mail: katowice@spe.org.pl
NIP: 954-21-96-381
Konto: ALIOR BANK 74 2490 0005 0000 4530 2406 1734
Zapraszamy do poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Auditing energetyczny
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Auditing energetyczny:

Jeżeli potrzebują Państwo profesjonalnie wykonanego audytu energetycznego proponujemy zwrócić się do naszych rzeczoznawców -audytorów w Oddziale SPE w Katowicach.

Audyty spełniają wymagania obowiązujących aktów prawnych:

 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. "Prawo Energetyczne"
  (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych
  (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z 1998r.).
 • Ustawy o efektywności energetycznej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999r.
  (Dz. U. Nr 46, poz. 469 z 1999r. ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego.
 • Aktualnych Norm (Patrz wydawnictwa).

I dotyczą w szczególności:

 • Budynków mieszkalnych.
 • Budynków użyteczności publicznej.
 • Lokalnych sieci ciepłowniczych.
 • Lokalnych źródeł ciepła.

 

 

 

audititing energetyczny

 

linia footOddział w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 105, Sekretariat I piętro, pokój 113, tel. (32) 258-80-11, 258-46-01, e-mail: katowice@spe.org.pl
© copyright by Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Katowicach. All rights reserved.