spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Wnioski i protokoły do pobrania na egzamin dla
Komisji Nr 350 z siedzibą w Gdańsku:Dozór Eksploatacja
Grupa 1 Grupa 1
Grupa 2 Grupa 2
Grupa 3 Grupa 3

Informacje organizacyjne dot. dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, opłata egzaminacyjna, nr konta, blankiet przelewu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku ( Dz.U.poz.1392). Pobierz plik

Wzór zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy. Pobierz zaświadczenie


Wnioski i protokoły do pobrania na egzamin
dla Komisji Nr 351 z siedzibą w Szczecinie:Dozór Eksploatacja
Grupa 1 Grupa 1
Grupa 2 Grupa 2
Grupa 3 Grupa 3


Informacje organizacyjne dot. dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, opłata egzaminacyjna, nr konta, blankiet przelewu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 roku ( Dz.U.poz.1392). Pobierz plikWniosek i Protokół Komisji Egzaminacyjnej należy wydrukować na pojedynczym arkuszu A4, po przeciwnych stronach.

linia foot© Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.