spe energia
 
Szkolenia
Egzaminy
Wnioski
Wydawnictwa
Inne usługi
Kontakt

Gdańsk - szkolenia:

Zapraszamy zainteresowanych poszerzaniem wiadomości w dziedzinie przepisów i zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na specjalistyczne szkolenia zawodowe.

Koszt szkolenia, czas trwania jest uzależniony od zakresu i złożoności tematyki, liczby szkolonych osób i podlega wzajemnym ustaleniom i negocjacjom.

Szkolenia - konsultacje prowadzimy w trzech grupach tematycznych :

  • Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,
  • Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Dla poszczególnych grup tematycznych omawiamy przepisy i zasady dotyczące budowy i eksploatacji oraz ekonomicznego prowadzenia ruchu urządzeń, instalacji i sieci, zapewniającego racjonalne zużywanie paliw i energii z zachowaniem wymagań ochrony środowiska ; w oparciu o ustawy, rozporządzenia, normy, przepisy, instrukcje.

Uwzględniając specyfikę poszczególnych nośników energetycznych, szczególną uwagę przywiązujemy do warunków bezpiecznej eksploatacji, oględzin, przeglądów i pomiarów profilaktycznych, pozwalających na podejmowanie odpowiednich decyzji zmniejszających ryzyko awarii i nieszczęśliwych wypadków.

Omawiamy zasady postępowania przy awariach i nieszczęśliwych wypadkach oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy .

Zaznajamiamy z aparaturą kontrolno-pomiarową w zastosowaniu do sieci, instalacji i urządzeń.

Gwarancją jakości merytorycznych wykładów i konsultacji są doświadczeni wykładowcy posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad i przepisów dozoru i eksploatacji sieci instalacji i urządzeń energetycznych poszczególnych grup rodzajowych.

Miejsce szkolenia zawsze do uzgodnienia.

szkolenia

 

Szkolenia    

 

linia foot© Stowarzyszenie Polskich Energetyków w Gdańsku. Wszelkie prawa zastrzeżone.