Premia termomodernizacyjna. Kto może o nią wnioskować?

Premia termomodernizacyjna to forma pomocy finansowej dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Polega na spłacie 25% kredytu, zaciągniętego w celu modernizacji budynku pod kątem rozwiązań energooszczędnych. Premia termomodernizacyjna realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne przysługuje tylko i wyłącznie inwestorom, którzy uzyskali kredyt na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jego celem jest modyfikacja budowlana obiektu w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej. Rodzaj czynności niezbędnych do wykonania, aby budynek stał się energooszczędny określany jest przez licencjonowanych audytorów energetycznych na podstawie sporządzonego bilansu energetycznego i wystawionego świadectwa charakterystyki energetycznej. Audyt energetyczny na potrzeby premii modernizacyjnej może wykonać między innymi kwalifikowany specjalista ze Stowarzyszenia Polskich Energetyków. Premia termomodernizacyjna przyznawana jest na spłatę kredytu, ale tylko w sytuacji gdy przedsięwzięcie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z projektem budowlanym.

Premia termomodernizacyjna przyznawana jest nie tylko właścicielom domów jednorodzinnych, ale także zarządcom budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej czy lokalnych sieci ciepłowniczych. Mogą z niej skorzystać osoby prawne i fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego. Premia wynosi 20% kwoty kredytu, ale nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Premia nie może być także większa niż dwukrotność przewidywanych oszczędności energetycznych w skali roku. Przyznane środki finansowe przekazywane są do banku, udzielającego kredytu.

Jak uzyskać premię termomodernizacyjną?

Pierwszym krokiem jest zlecenie przeprowadzenia audytu energetycznego oraz wybór banku kredytującego. Premię termomodernizacyjną można uzyskać na podstawie wniosku, składanego do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego. Do wniosku należy dołączyć sporządzony audyt energetyczny, który następnie podlega weryfikacji oraz projekt budowlany planowanego przedsięwzięcia. Kompletne dokumenty przesyłane są przez bank do BGK po zawarciu umowy z inwestorem. Decyzja podejmowana jest w przeciągu 30 dni roboczych. Pozytywna ocena weryfikacyjna skutkuje przyznaniem premii termomodernizacyjnej. Od premii nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego, natomiast bank z pewnością odliczy od niej swoją prowizję.

Kredyt udzielany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie nie większej niż 80% kosztów przedsięwzięcia. Kredyt przyznawany jest maksymalnie na 10 lat. W jego ramach można wykonać wiele działań nie tylko w systemach ogrzewania i wentylacji, ale także w samej strukturze budynku. Zaliczamy do nich przede wszystkim docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, usprawnienie wentylacji i urządzeń podgrzewających wodę użytkową, modernizację systemów grzewczych czy zastąpienie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi. Należy przy tym pamiętać, że modernizacje muszą zmniejszyć straty energii pierwotnej o minimum 25% lub koszty pozyskania ciepła o co najmniej 20%. Pamiętajmy także, że premia zostanie przekazana przez BGK po zakończeniu realizacji prac i złożeniu do banku oświadczenia inspektora nadzoru budowlanego.

Wróć do bloga