Do czego przygotowują szkolenia energetyczne?

Szkolenia energetyczne przygotowują uczestników do procedury potwierdzenia kwalifikacji. Świadectwo kwalifikacyjne zdobywa się w wyniku zdania egzaminu, organizowanego przez specjalną komisję. Powoływana jest ona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek osoby zainteresowanej lub pracodawcy. Kursy energetyczne przygotowują do wykonywania czynności zawodowych w zakresie eksploatacji oraz dozoru urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych. Kierowane są do elektryków, elektromechaników i mechaników oraz osób, pracujących w otoczeniu instalacji energetycznych. Zakres kursów energetycznych różni się w zależności od wybranej grupy urządzeń. Sprawdźmy, do czego konkretnie przygotowują szkolenia energetyczne?

 

Szkolenia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru

 

Szkolenia energetyczne przygotowują do obsługi, konserwacji, remontów, montażu , prac kontrolno-pomiarowych na stanowisku eksploatacji i oznaczane są symbolem E lub a stanowisku dozoru i oznaczane są symbolem D. Szkolenie dla osób na stanowisko eksploatacyjne dotyczy budowy oraz zasady działania urządzeń i instalacji, zasad ich obsługi, wykonywania prac montażowych i kontrolno-pomiarowych, racjonalnej gospodarki energetycznej oraz zasad BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Z kolei szkolenie na stanowisko dozoru obejmuje takie aspekty, jak znajomość przepisów i zasad przyłączania do sieci urządzeń i instalacji, programowania pracy urządzeń, prowadzenia dokumentacji technicznej, budowy i eksploatacji urządzeń, sieci i instalacji, norm technicznych, BHP i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ochrony środowiska, wykonywania prac montażowych i kontrolno- pomiarowych oraz dysponowania mocą urządzeń.

 

Szkolenia energetyczne w określonej grupie uprawnień

Szkolenia energetycznej prowadzone są w trzech grupach uprawnień energetycznych, w których znajdują się urządzenia o określonej specyfice. Każda grupa uprawnień dotyczy obsługi, konserwacji, remontów, montaży oraz prac kontrolno-pomiarowych. Oznaczane są one następującymi symbolami:

 

 

  1. G1 – Grupa pierwsza. Obejmuje urządzenia, które wytwarzają i zużywają energię elektryczną o napięciu znamionowym do oraz powyżej 1kV. Należą do niej m.in. urządzenia prądotwórcze i elektrotermiczne, sieci trakcyjne i oświetlenia ulicznego oraz aparatura kontrolno-pomiarowa.

  2. G2 – Grupa druga. Obejmuje urządzenia, które wytwarzają, przesyłają i zużywają ciepło o mocy większej niż 50 kW. Zalicza się do nich m.in. kotły parowe i wodne, instalacje cieplne, turbiny parowe, pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki, urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze oraz piece przemysłowe.

  3. G3 – Grupa trzecia. Obejmuje urządzenia, które wytwarzają, magazynują i zużywają paliwa gazowe. Należą do nich oczyszczalnie gazu, urządzenia do przeróbki gazu ziemnego, urządzenia do rozprężania i rozkładania paliw gazowych, sieci gazowe przesyłowe i rozdzielcze, turbiny gazowe oraz przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

 

Wróć do bloga