Czym jest audyt energetyczny budynku?

Definicja audytu energetycznego budynku znajduje się w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. W dokumencie czytamy, że audyt energetyczny to specjalna procedura, której celem jest określenie profilu aktualnego zużycia energii w budynku oraz przedstawienie dostępnych możliwości na wprowadzenie oszczędności energetycznych. Oznacza to, że audyt energetyczny z jednej strony odpowie na pytanie o potencjał energetyczny budynku, a z drugiej opisze przedsięwzięcia usprawniające, które można w nim przeprowadzić celem poprawy efektywności energetycznej.

Co musisz wiedzieć o audytach energetycznych?

Audyt energetyczny budynku obejmuje pełny audyt bilansowy obiektu, instalacji lub procesu technologicznego oraz audyty o ograniczonym zakresie, dotyczące pojedynczych urządzeń lub linii technologicznych. Takie rozróżnienie sprawia, że audyt energetyczny jest kompleksowym podejściem do gospodarki energetycznej konkretnego budynku. Audyty wykonywane są dla okresu rocznego dla budynków przemysłowych, wewnętrznych sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła i energii elektrycznej, procesów technologicznych oraz budynków i instalacji w celu optymalizacji zużycia energii. Audyt energetyczny wykonywany jest dla budynków, które zamierzają wdrożyć rozwiązania ograniczające zużycie energii. Najczęściej jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Inwestycje z zakresu efektywności energetycznej muszą osiągnąć wskaźnik oszczędności energii na poziomie minimum 20%, a z zakresu termomodernizacji na poziomie minimum 30%.

Zasady przeprowadzania procedury audytu są regulowane przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Procedury opracowywania audytów zawiera również norma PN-EN 16247 oraz Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Jak sporządza się audyt energetyczny budynku?

Zgodnie z przepisami prawa, audyt energetyczny sporządzany jest w formie pisemnej i składa się z kilku niezbędnych części. Zaliczamy do nich stronę tytułową, ogólne dane budynku wraz z parametrami energetycznymi, opis stanu technicznego budynku, spis dokumentów źródłowych oraz inwentaryzację techniczno-budowlaną. Inwentaryzacja obiektu zawiera nie tylko jego opis techniczny, ale przede wszystkim charakterystykę energetyczną budynku wraz z charakterystyką poszczególnych instalacji (grzewczej, gazowej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, itp.). Ważne jest nie tylko określenie zapotrzebowania budynku na energię, ale także obliczenie zużycia ciepłej wody użytkowej, wyznaczenie mostków cieplnych, sprawdzenie cieplnych zysków wewnętrznych oraz opisanie przegród cieplnych. W audycie energetycznym musi się również znaleźć informacja o wysokości budżetu, jakim dysponuje inwestor na wykonanie termomodernizacji.

W drugiej części audytu energetycznego znajdziemy opis możliwych do wykonania usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Każda propozycja musi być uzupełniona oceną opłacalności, którą audytor wykonuje według specjalnie opracowanego algorytmu. Na podstawie dokonanych obliczeń, audytor wybiera najbardziej opłacalne przedsięwzięcie i sporządza dla niego uproszczony kosztorys oraz spis niezbędnych do wykonania robót. Audytor musi określić nie tylko efekt energetyczny, bazujący na zmniejszeniu zużycia energii, ale również efekt ekologiczny, opierający się na zmniejszeniu zanieczyszczeń, wprowadzanych do atmosfery.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne najczęściej obejmują takie działania, jak modernizacja systemu grzewczego lub lokalnej sieci ciepłowniczej, wymiana mało efektywnego źródła ciepła na źródło wysokosprawne lub odnawialne albo wykonanie przyłącza do centralnego źródła ciepła. Efektem kompleksowej modernizacji musi być oszczędność energii na poziomie minimum 25%. W przypadku starań o premię termomodernizacyjną, audyt energetyczny będzie podlegał jeszcze dodatkowej weryfikacji. Warto w związku z tym postarać się, aby został wykonany przez specjalistę z odpowiednim doświadczeniem. Stowarzyszenie Polskich Energetyków oferuje profesjonalny auditing energetyczny, sporządzany przed wykwalifikowanych audytorów – rzeczoznawców.

Wróć do bloga