Wydawnictwa SPE

Stowarzyszenie Polskich Energetyków ma na swoim koncie szereg publikacji na temat eksploatacji urządzeń cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas tytułami oraz polecamy Państwa uwadze organizowane przez SPE kursy BHP i kursy energetyczne.
Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich publikacji wydanych przez SPE.

Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II
Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa I


Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa III
Kurs przygotowywawczy
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
Grupa 1
URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.
Prace kontrolno- pomiarowe wykonywane w budynkach
i obiektach budowlanych Grupa I Urządzenia,
instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV

W celu zamówienia książek prosimy o kontakt z oddziałami SPE

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca zbiory:

- Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa I
- Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II
- Materiały szkoleniowe dla osób dozoru i eksploatacji Grupa II
- Kurs przygotowawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY Grupa I
URZĄDZENIA, INSTALACJE I SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.
oraz

Prace kontrolno- pomiarowe wykonywane w budynkach i obiektach budowlanych Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektryczne o napięciu do 1 kV


Wyżej wymienione wydawnictwa wychodzą naprzeciw wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a w szczególności rozdziału 6 (urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja ), obejmują obowiązujące przepisy odnoszące się do wszystkich urządzeń i instalacji energetycznych bez względu na ich parametry, producenta oraz warunki eksploatacji.
Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectw kwalifikacyjnych.Nasze wydawnictwa

  1. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  2. Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
  3. Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
  4. Kurs przygotowywawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY