Wydawnictwa SPE

Stowarzyszenie Polskich Energetyków ma na swoim koncie szereg publikacji na temat eksploatacji urządzeń cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi przez nas tytułami. Polecamy Państwa uwadze organizowane przez SPE kursy BHP i kursy energetyczne. Usługi świadczymy w wielu miastach na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie.
Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich publikacji wydanych przez SPE.

Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
cena książki 40zł/egzemplarz
Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
cena książki 40zł/egzemplarz
Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
cena książki 40zł/egzemplarz
Kurs przygotowywawczy
EGZAMIN KWALIFIKACYJNY
grupa 1
SIECI, URZĄDZENIA, I INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

W celu zamówienia książek prosimy o kontakt z oddziałami SPE

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca zbiory:

- Przepisów eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
- Przepisów eksploatacji urządzeń cieplnych
- Przepisów eksploatacji urządzeń gazowych
ISBN 83-906657-1-9
oraz

ZBIÓR POLSKICH NORM ELEKTROENERGETYCZNTCH


TOM I CZ. I -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cz. II i III Normy ogólne . Normy dotyczące eksploatacji wybranych urządzeń instalacji.
ISBN 83 -906657-5-1

ZBIÓR POLSKICH NORM ENERGETYCZNYCH


Tom II CZ. I i II Normy Cieplne.
ISBN 83-906657-6-X
Tom III Normy Gazowe.
ISBN 83-906657-7-8
W/w wydawnictwa wychodzą naprzeciw wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a w szczególności rozdziału 6 (urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja ), obejmują obowiązujące przepisy odnoszące się do wszystkich urządzeń i instalacji energetycznych bez względu na ich parametry , producenta oraz warunki eksploatacji . Polskie Normy zostały wprowadzone do obowiązkowego stosowania rozporządzeniami:
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz .U. Nr 22 poz. 209 ).
- Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. Nr. 80 poz. 911 ) , wydanymi na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji ( Dz. U. 93 r. Nr 55 , poz. 251 z późniejszymi zmianami ).
Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci , zobowiązanych do uzyskania na podstawie egzaminu świadectw kwalifikacyjnych .Nasze wydawnictwa

  1. Przepisy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
  2. Przepisy eksploatacji urządzeń cieplnych
  3. Przepisy eksploatacji urządzeń gazowych
  4. Kurs przygotowywawczy EGZAMIN KWALIFIKACYJNY